پیام فرستادن
Shanghai Huitian New Material Co., Ltd
Created with Pixso.
نقل قول
صنعت فتوولتائیک
از هر دو سلول فتوولتائیک در جهان، یکی از چسب های Huitian استفاده می کند
Created with Pixso.
صفحه اصلی
>
صنایع
>

صنعت خورشیدی

راه حل هویتی

صنعت فتوولتائیک<br>از هر دو سلول فتوولتائیک در جهان، یکی از چسب های Huitian استفاده می کند

تصویر ۱: راه حل هایتی در صنعت خورشیدی

 

صنعت فتوولتائیک<br>از هر دو سلول فتوولتائیک در جهان، یکی از چسب های Huitian استفاده می کند

تصویر۲: استفاده از سیلیکون در ماژول های خورشیدی

 

 

صنعت فتوولتائیک<br>از هر دو سلول فتوولتائیک در جهان، یکی از چسب های Huitian استفاده می کند

تصویر3: نقطه چسب برای Huitianفتوولتائیکچسب